Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2017 Decyzja BD.6733.30.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa odcinka sieci gazowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.01.2017 DOSTAWĘ TŁUCZNIA WAPIENNEGO NA UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.01.2017 Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacja o rewitalizacji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.01.2017 Odbiór wjazdu z drogi gminnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.01.2017 Uzgodnienie lokalizacji wjazdu z drogi gminnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.01.2017 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.01.2017 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.01.2017 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
« 1 2 113 114 115 116 117 142 143 »