Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2016 Inspektor ds. planowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Inspektor ds. Oświaty Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Protokół z XIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.8.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C i 2015C ( m. Łążyn, Siemoń i Wybcz) Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.9.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia i Górska Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Postanowienie RL.6220.3.4.2016 zawieszające postępowanie w sprawie wydobywania kopaliny pospolitej – piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III (dz. 256/2 i 260 Czarne Błoto) Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie organizacji i przeprowadzenia wiosennego przeglądu stanu ochrony p.poż. na terenie gminy Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 marca 2016 w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 marca 2016 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 marca 2016 w sprawie określenia ostatecznej wysokości dotacji przysługującej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 112 113 114 115 116 121 122 »