Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2016 Protokół XVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Ogłoszenie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 RIO – opinie na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Władze Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Rozwoju i Promocji Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Finansowy Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Petycja z dnia 18 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Informacja o petycjach Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.13.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” Szczegóły
« 1 2 112 113 114 115 116 »