Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2016 Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2016 Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Decyzja RL.6220.10.9.2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu (dz nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka) Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Petycja z dnia 17 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Petycja z dnia 13 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 maja 2016 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 maja 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Rozgartach Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Monitor Polski Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Dziennik Ustaw Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Statut Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Inspektor ds. planowania przestrzennego Szczegóły
« 1 2 111 112 113 114 115 121 122 »