Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.04.2016 Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie nr 1/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 5 stycznia 2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Wykaz obowiązujących planów miejscowych Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 O decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 O planie miejscowym Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 O studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 O planowaniu przestrzennym Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
« 1 2 111 112 113 114 115 116 »