Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 11.07.2017 „Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Toporzysko.” Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Zapytanie ofertowe w ramach sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Decyzja nr BD.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. o nr ewid. 74 w m. Rozgarty Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Decyzja nr BD.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia chodnika na dz. 191/2 w m. Zławieś Mała Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 189/2 położonej w Górsku Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 28.06.2017 Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 28.06.2017 Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2017 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok. Szczegóły
« 1 2 111 112 113 114 115 155 156 »