Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.07.2017 Ogłoszenie 500005221-N-2017 z dnia 26-07-2017 r. o zamiarze zawarcia umowy Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Petycja z dnia 19.07.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 25.07.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Postanowienie RL.6220.5.2017 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 42 budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej, dz. nr 381 i 383 w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Złejwsi Małej Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej” Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 41/1 położonej w Skłudzewie Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Górsku za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla odcinka 3 – uzupełnienie o działkę 96/7 i zmiana powierzchni dla działki 97/2 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.07.2017 „Usługi ciągnikami rolniczymi” Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Decyzja BD.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia wjazdu na parking przy świetlicy i plac na dz. 65/3 w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie BD.6733.12.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn na dz. 341/10, 341/12, 552 w m. Czarne Błoto Szczegóły
« 1 2 110 111 112 113 114 155 156 »