Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Zławieś Wielka Grażyny Krystosiak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysieku Jarosława Sobczaka Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Moniki Stafiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Górsku Andrzeja Walczyńskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2017 Oświadczenie majątkowe Ewy Wysockiej – kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2017 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej Joanny Michalskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2017 Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aldony Michalskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2017 Oświadczenie majątkowe Agnieszki Witki – dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej mienie komunalne gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej Szczegóły
« 1 2 109 110 111 112 113 151 152 »