Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2017 Decyzja RL.6220.11.2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Rozbudowę dróg gminnych polegających na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk” przewidzianej do realizacji na działkach nr 260/2, 262/1, 3160/6, 262/2, 193/15, 193/14, 194/40, 195/52, 196/48, 197/25, 197/9, 197/10, 251/5, 251/6, 251/7, 252/7, 248/12, 247/35, 247/3, 130/7, 3130/16, 258/2, 270, 191, 271/6, 279/34, 279/44, 279/27, 253/5, 253/4, 255/53, 3159/9 obręb ewidencyjny Stary Toruń, 8/4, 8/3, 92, 93, 8/6, 108/7, 108/6 obręb ewidencyjny Rozgarty, 492, 498/1 obręb ewidencyjny Czarne Błoto, 125 obręb ewidencyjny Górsk, 301 obręb ewidencyjny Gutowo, gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania RL.6220.7.10.2016 rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm. Zławieś Wielka od km 0+000 do km 1+983 DW 249 oraz Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski od km 1+983 do km 2+582 DW 249 Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 24.08.2017 Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Protokół XXXIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 Uchwała nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Protokół XXXIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lipca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Protokół XXXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 roku. Szczegóły
« 1 2 108 109 110 111 112 155 156 »