Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto, Toporzysko oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto, Toporzysko oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o wszczęciu postępowania administracyjnego znak RL.6220.13.2017 Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2017 r. o wydaniu postanowienia znak WIR.II.747.14.2017.AK Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 5/2017 znak WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasieniec – Grudziądz Węgrowo” (Gmina Zławieś Wielka, gmina Dąbrowa Chełmińska) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasieniec – Grudziądz” Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. 111/14, 112/1, 126/1, 127/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13 w miejscowości Zarośle Cienkie Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. 76/1, 88/12, 86 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej na dz. 432/27, 263/1, 489 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zarośle Ciekie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2017 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Pędzewie, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak RL.6220.11.2017 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk” Szczegóły
« 1 2 107 108 109 110 111 155 156 »