OŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązane do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian