Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 25 lutego 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Zławieś Wielka w zdalnym trybie obradowania.

 Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwał:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2035
  • zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok,
  • w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2021”
  • w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie w programie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka”
  1. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

                                                                      

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian