Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 12 sierpnia 2020 r. o godz. 13ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XX sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy organizacyjne

1) Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,

2) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2020/2021,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu

4) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2035.

  1. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

 

 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian