Ogłoszenie o XVI Sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 19 lutego 2020 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XVI sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.  Sprawy organizacyjne

1) Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

2) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

3) w sprawie rozpatrzenia petycji,

4) w sprawie rozpatrzenia petycji.

3. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.


 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian