Ogłoszenie o XLV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 22 sierpnia 2018 r. o godz. 13.45 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Zławieś Wielka zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 100)  z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
    • otwarcie obrad XLV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
    • stwierdzenie prawomocności obrad.
    • przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  3. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy.

 

                                                                                 (-) Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pawlikowski

 

Informacje

Rejestr zmian