Ogłoszenie o XLIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że 2 sierpnia 2018 r. o godz. 9.30  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Zławieś Wielka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

 Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka,
  • stwierdzenie prawomocności obrad,
  • przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  • zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na rok 2018,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Pawilkowski

 

Informacje

Rejestr zmian