Ogłoszenie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 1 kwietnia 2016 r. o godz. 14ºº w Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 (siedziba GOPS) odbędzie się nadzwyczajna XIX sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
1.      Sprawy organizacyjne:
1)      Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
2)    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3)       Przyjęcie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok.

3.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2020.

4.      Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian