OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

Gminna Spółka Wodna w Złejwsi Wielkiej działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019 r. poz. 2004) informuje, iż posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku ruchomego:

  1. Przedmiot Sprzedaży

Kosiarka rotacyjna MEDUZA

    • Nr przetargu 5

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian