OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO

Gminna Spółka Wodna w Złejwsi Wielkiej działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019 r. poz. 2004) informuje, iż posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku ruchomego:

  1. Przedmiot Sprzedaży

1. Kosiarka rotacyjna MEDUZA

2. Przyczepa 4,5 tony CTR V427 SANOK 1978r. D – 47B

3. Koparko – ładowarka K 162 Ostrówek 1986r.

    • Nr przetargu 3/2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian