Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Zławieś Wielka zmieniających uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 17 stycznia 2019 r. do 28 stycznia 2019 r. Uwagi, opinie i wnioski do projektów uchwał można zgłaszać pisemnie, przy wykorzystaniu formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
1) na adres Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka,
2) na adres e-mailowy: ug[at]zlawies[dot]pl,
3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, pok. nr 20 (I piętro).

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał zmieniających uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie przyjęcia statutów sołectw. . Projekty uchwał stanowią załączniki od 2 do 19 niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian