Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się III sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

 • Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 • Przyjęcie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

2. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2032,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cegielnik,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cichoradz,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarne Błoto,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarnowo,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Górsk,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Gutowo,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łążyn,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Pędzewo,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Przysiek,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rozgarty,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Rzęczkowo,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Siemoń,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Skłudzewo,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Stary Toruń,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Toporzysko,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zarośle Cienkie,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Mała,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Wielka,
 • w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2019”
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

3. Informacja wójta o pracach między sesjami.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Pawlikowski

Informacje

Rejestr zmian