OGŁOSZENIE

W dniu 16 maja 2019 r. na podstawie §11 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, 2109) Wójt Gminy Zławieś Wielka z powodu zaistniałych wątpliwości prawnych unieważnia I ustny przetarg nieograniczony mający odbyć się w dniu 07.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie jako działki 445/12, KW Nr TO1T/00132916/8, 445/13, KW Nr TO1T/00132917/5 położonych  w miejscowości Górsk.

Wójt Gminy Zławieś Wielka
Jan Surdyka

    • Nr przetargu I ustny przetarg nieograniczony

Informacje

Rejestr zmian