Odbiór zjazdu z drogi gminnej

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne i osoby prawne

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie odbioru  zjazdu z drogi gminnej (gruntowej i utwardzonej)

Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik + opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

Czas realizacji – do 30 dni

Opłaty – nie dotyczy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian