Odbiór wjazdu z drogi gminnej

  • Wydział Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Dorota Szymańska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7
   Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3
   Przyjmowanie wniosków: Sekretariat - I piętro, pokój nr 20
  • Telefon kontaktowy 56 674 13 40
  • Miejsce odbioru Osobiście: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 lub przesłane za pośrednictwem poczty
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek
   2. Załączniki
   - Plan sytuacyjny, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu,
   - Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik + opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł
  • Opłaty Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu dotyczy budownictwa mieszkaniowego. Opłata skarbowa 17 zł w przypadku ustanowienia pełnomocnika
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460 ze zm.)

   2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian