Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.

24 maja 2018 r.

WÓJT GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA

 OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zławieś Wielka uchwały nr XXXIX/269/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w terminie do dnia 19 czerwca 2018 r. (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                       WÓJT GMINY

       JAN SURDYKA

Informacje

Rejestr zmian