Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka.

WÓJT GMINY                                                                                     8 kwietnia 2021 r.

ZŁAWIEŚ WIELKA

 Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zławieś Wielka uchwały nr XXIX/214/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków  komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: ug[at]zlawies[dot]pl – w terminie do dnia 4 maja 2021 r. (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 17a cyt. ustawy o planowaniu […] informuję o ograniczeniu wynikającym z przepisu art. 8a ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu […].

 

WÓJT GMINY

JAN SURDYKA

Informacje

Rejestr zmian