Obwieszczenie Nr GG.6840.1.2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11.12.2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonych do zbycia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian