Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zławieś Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zławieś Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Złejwsi Wielkiej podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zławieś Wielka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

  1. MIKOŁAJCZYK Jarosław Robert, lat 46, wykształcenie wyższe,
    nie należy do partii politycznej, zam. Przysiek,
    zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA MIKOŁAJCZYKA

 

 

  1. SURDYKA Jan Antoni, lat 63, wykształcenie średnie,
    członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Zławieś Mała,
    zgłoszony przez KWW „NOWY CZAS”

 Przewodnicząca Gminnej Komisji

Wyborczej w Złejwsi Wielkiej

 (-) Wioleta Barczyńska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian