NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO POSESJI

  • Wydział Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia Do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Monika Czułkowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 Przyjmowanie wniosków: Sekretariat - I piętro, pokój nr 20
  • Telefon kontaktowy 56 674 13 40
  • Miejsce odbioru osobiście: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 lub przesłane za pośrednictwem poczty
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego posesji. 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu, lub mapa z naniesionym obiektem.
   3. Ksero pozwolenia na budowę lub dokumenty potwierdzające prawo do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu) lub zgłoszenie zakończenia budowy.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian