Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z. zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 Nr 125)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu lub mapa z naniesionym obiektem
Ksero pozwolenia na budowę lub dokumenty potwierdzające prawo do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu) lub zgłoszenie zakończenia budowy

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od daty złożenia wniosku

Informację w sprawie nadania numeru porządkowego można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian