Nadanie nazwy ulicy

Wniosek o nadanie nazwy ulicy mogą składać mieszkańcy, właściciele, współwłaściciele nieruchomości. Wniosek musi zawierać czytelne podpisy właścicieli z propozycją nazwy ulicy, numer ewidencyjny działki i obręb ewidencyjny. Rada Sołecka w miejscowości której ma zostać nadana nazwa ulicy przedmiotowy wniosek opiniuje. Zaopiniowany wniosek przekazany jest w formie uchwały Radzie Gminy. Po podjęciu uchwały zostaje nadana nazwa ulicy.

Informacje

Rejestr zmian