Informacje publiczne niezamieszczone w BIP

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres :
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
e-mail: ug[at]zlawies[dot]pl

lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu.

Informacje

Rejestr zmian