INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

W związku z ograniczeniem przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informujemy, że:

 

  1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
    W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń),
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji można przesyłać:

na adres e-mail: ug[at]zlawies[dot]pl

pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji udziela Grażyna Krystosiak – numer telefonu 56 674 13 22.

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia o godz. 14.00.

Informacje

Rejestr zmian