informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego

 Zławieś Wielka, 14 stycznia 2019r.

RL.6151.1.2019

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2  ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu  polowania zbiorowego w roku gospodarczym 2018/2019:

Lp Data polowania Godz. rozpoczęcia Miejsce polowania / nr obwodu Nazwa koła łowieckiego
1 02.02.2019 800 Czarnowo /Toporzysko obwód 139 Ostoja w Mierzynku
2 23.02.2019 800 Czarnowo /Toporzysko obwód 139 Ostoja w Mierzynku
3 19.01.2019 800 – 1400 gm. Zławieś Wielka, gm. Dąbrowa Chełmińska Ostromecko Zdrój

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy,  Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.zlawies.pl,

Informacje

Rejestr zmian