Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego

Zławieś Wielka, 18 października 2019r.

OBWIESZCZENIE  RL.6151.7.2019

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego w roku gospodarczym 2019/2020:

Lp Data polowania Godz. rozpoczęcia Miejsce polowania / nr obwodu Nazwa koła łowieckiego
1 16.11.2019 900 obwód 136 – Polowanie Hubertowskie /wybór prowadzącego R. Lewandowski, w zależności od warunków pogodowych KRZYŻOWKA
2 14.12.2019 900 obwód 136 – Polowanie Wigilijne /wybór prowadzącego R. Kruszewki, w zależności od warunków pogodowych KRZYŻOWKA
3 04.01.2020 900 obwód 136 – Polowanie Noworoczne /wybór prowadzącego

R. Lewandowski, w zależności od warunków pogodowych

KRZYŻOWKA
4 08.02.2020 900 obwód 136 – Polowanie /wybór prowadzącego

S. Komorowski, w zależności od warunków pogodowych

KRZYŻOWKA

Opis i granice obwodów zamieszczone są na stronie: http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/sejmik/uchwaly/2015/US-5-15-141-z1.pdf
mapa – http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/sejmik/uchwaly/2010/US-3-10-1379-z3.pdf lub http://mapy.infoteren.pl/obwody%20lowieckie/

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.zlawies.pl

Informacje

Rejestr zmian