Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego

Zławieś Wielka, 16 października 2019r.

OBWIESZCZENIE RL.6151.6.2019

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego w roku gospodarczym 2019/2020:

Lp Data polowania Godz. rozpoczęcia Miejsce polowania / nr obwodu Nazwa koła łowieckiego
1 09.11.2019 800 –1400 LEŚNICTWO STRZYŻAWA

obwód 140 – Polowanie Hubertowskie

OSTROMECKO ZDRÓJ
2 23.11.2019 800 –1400 LEŚNICTWO STRZYŻAWA obwód 140 OSTROMECKO ZDRÓJ
3 14.12.2019 800 –1400 LEŚNICTWO STRZYŻAWA, KAMIENIEC

obwód 140 – Polowanie Komercyjne

OSTROMECKO ZDRÓJ
4 28.12.2019 800 –1400 LEŚNICTWO WAŁDOWO

obwód 140

OSTROMECKO ZDRÓJ
4 11.01.2020 800 –1400 LEŚNICTWO KAMIENIEC

obwód 140

OSTROMECKO ZDRÓJ

Opis i granice obwodów zamieszczone są na stronie: http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/sejmik/uchwaly/2015/US-5-15-141-z1.pdf
mapa – http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/sejmik/uchwaly/2010/US-3-10-1379-z3.pdf lub http://mapy.infoteren.pl/obwody%20lowieckie/
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.zlawies.pl

Informacje

Rejestr zmian