informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego

 Zławieś Wielka, 29 lipca 2019r.

RL.6151.4.2019

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2  ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu  polowania zbiorowego w roku gospodarczym 2019/2020:

Lp Data polowania Godz. rozpoczęcia Miejsce polowania / nr obwodu Nazwa koła łowieckiego
1 09.11.2019 800 gm. Zławieś Wielka

obwód 139 Toporzysko w miejscowości Czarnowo – Polowanie Hubertowskie

OSTOJA w Mierzynku
2 14.12.2019 800 gm. Zławieś Wielka

obwód 139 Toporzysko – Polowanie Wigilijne

OSTOJA w Mierzynku
3 22.02.2020 800 gm. Zławieś Wielka

obwód 139 Toporzysko w miejscowości Czarnowo

OSTOJA w Mierzynku

 

Opis i granice obwodów zamieszczone są na stronie: http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/sejmik/uchwaly/2015/US-5-15-141-z1.pdf

mapa –  http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/sejmik/uchwaly/2010/US-3-10-1379-z3.pdf  lub http://mapy.infoteren.pl/obwody%20lowieckie/

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy,  Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.zlawies.pl

Informacje

Rejestr zmian