Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje, że w związku  z  ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii:

1)      wstrzymuje się zawieranie umów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku,

2)      otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie ogłoszony.

Informacje

Rejestr zmian