OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2018

Zławieś Wielka, dnia 24 kwietnia 2019r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2018

Na podstawie:
  • 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 t.j.),
  • 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

zawiadamiam o wydaniu decyzji

stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „PĘDZEWO VI” przewidywanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 454/2 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 8.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>