KLAUZULA INFORMACYJNA Monitoring

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informuję, że  administratorem Monitoringu Wizyjnego jest: Wójt Gminy Zławieś Wielka,  adres Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, nr tel. 56 674 13 11, e-mail ug@zlawies.pl Monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z 2018 r. poz. 138) i prowadzony jest w prawnie uzasadnionym celu administratora tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zapobieganiu przypadkom naruszania prawa i zasad współżycia społecznego na terenie monitorowanym. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. Twoje dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 30 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu. Osoba, która zarejestrowana został w systemie monitoringu,  ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Informacji o monitoringu wizyjnym uzyskać można pod nr tel. 56 674 13 11 drogą elektroniczną adres e-mail: ug@zlawies.pl oraz  u Inspektora Danych Osobowych: adres e-mail: iod@zlawies.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>