OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2017.

  1. Cel konsultacji:
  2. zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały.
  3. Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2017, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  4. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: termin rozpoczęcia – 8 listopada 2016 r. Termin zakończenia – 18 listopada 2016 r.
  5. Forma konsultacji: konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej.
  6. Zasięg terytorialny konsultacji: w konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Zławieś Wielka.
  7. Sposób wnoszenia uwag i opinii: uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały mogą być przesłane do urzędu gminy drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka /o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędy gminy/  lub drogą elektroniczną na adres: ug@zlawies.pl.
W piśmie zawierającym uwagi i opinie należy podać informację o pełnej nazwie organizacji, jej siedzibie oraz danych kontaktowych osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.    

Wójt

                                                                                               (-) Jan Surdyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>