Informator Urzędowy

herb-oryginal-napis

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

Godziny pracy Urzędu Gminy: Poniedziałek    7:00-15:15 Wtorek           8:00-16:15 Środa            7:00-15:15 Czwartek       7:00-15:15 Piątek           7:00-14:00

Kontakt: tel. sekretariat: 56 674-13-11 fax: 56 649 57 11 e-mail: ug@zlawies.pl strona www : www.zlawies.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza /w11bvlm80l/SkrytkaESP

Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka

Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 16:00 Skargi i wnioski kierowane do wójta przyjmowane i rozpatrywane są przez kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Zławieś Wielka. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo  ug@zlawies.pl telefonicznie 56 674 13 11 Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@zlawies.pl. Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:
  1. Twoje dane kontaktowe – adres e-mail -  przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a),
  2. W przypadku, gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje, które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane m.in. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
1. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w toku sprawy. 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak: 1) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego kontaktu drogą elektroniczną z administratorem, 2) w pozostałych przypadkach, gdy treść Twojej wiadomości była podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz poinformowany odrębnie. 3. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Ci:
  •     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  •     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  •     prawo do usunięcia danych,
  •     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  •     prawo do przenoszenia danych,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres e-mail, telefon lub adres korespondencyjny). 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
Imię i nazwisko Stanowisko/Referat Numer telefonu
Agnieszka Rywocka Sekretariat 56 674 13 11fax 56 678-09-13
Krzysztof Rak Zastępca Wójta 56 674 13 28
Grażyna Krystosiak Sekretarz Gminy Zławieś Wielka 56 674 13 22
Justyna Brzozowska Skarbnik Gminy Zławieś Wielka 56 674 13 31
Joanna Chacińska Zastępca Skarbnika 56 674 13 30
Katarzyna Łoboda Inspektor ds obywatelskich 56 674 13 16
Robert Babiarz Inspektor ds działalności gospodarczej 56 674 13 12
Katarzyna Cimoch Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 56 674 13 51
Karolina Majewska Rygielska Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw socjalnych 56 674 13 51
Sylwia Suduł Inspektor ds Rady Gminy 56 674 13 17
Piotr Grodzki Inspektor ds inwestycji i zamówień publicznych 56 674 13 35
Joanna Sucharska Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 56 674 13 33
Marcin Pelc Inspektor ds planowania przestrzennego 56 674 13 47
Monika Czułkowska Inspektor ds budownictwa 56 674 13 40
Joanna Adamska Inspektor ds gospodarki gruntami 56 674 13 14
Krzysztof Bruzdowski Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 56 674 13 47
Grzegorz Chojnacki Zaopatrzenie energetyczne i ewidencja drogowa 56 674 13 41
Marzena Kuzera Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 56 674 13 46
Karolina Kowalska Insepktor ds. świadczeń rodzinnych 56 674 13 45
Małgorzata Dusza Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 56 674 13 45
Joanna Wolska Prace administracyjne 56 674 13 46
Inspektor ds. rachunkowości budżetowej 56 674 13 30
Wioleta Barczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej 56 674 13 38
Magdalena Jaworska Inspektor ds. księgowości budżetowej 56 674 13 38
Angelika Schodowska Inspektor ds. księgowości budżetowej 56 674 13 38
Katarzyna Jędruszewska Inspektor ds. płac 56 674 13 12
Mariola Musiał Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie 56 674 13 13
Gabriela Krajewska Utrzymanie czystości i porządku w gminie prace administracyjne 56 674 13 13
Żaneta Dobrowolska Inspektor ds. księgowości jednostek oświatowych 56 674 13 32
 Piotr Grodzki Zamówienia publiczne 56 674 13 36
Małgorzata Kulas Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 56 674 13 39
Beata Kościelska Referent ds. poboru podatków i opłat lokalnych 56 674 13 39
Wiesława Lipińska Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 56 674 13 18
Alina Khalaf Inspektor ds. oświaty 56 674 13 29
Justyna Przybyszewska Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 56 674 13 36
Monika Ryngwelska Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 56 674 13 36
Paulina Zakierska Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych 56 674 13 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>