Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 maja 2016 r. o godz. 14ºº w świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej (budynek GOPS) odbędzie się XX sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: 1.      Sprawy organizacyjne: 1)       Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka. 2)    Stwierdzenie prawomocności obrad. 3)        Przyjęcie porządku obrad. 4)       Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy. 2.      Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2015 roku. 3.      Podjęcie uchwał: 1)       zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok, 2)       zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2020, 3)       w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły, 4)       w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, 5)       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej i północno – zachodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka, 6)       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 498 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka, 7)       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo – Gmina Zławieś Wielka. 4.      Informacja wójta o pracach między sesjami. 5.      Wolne wnioski i zapytania. 6.      Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy (-) Piotr Pawlikowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>