Dowód osobisty

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe

Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa.

Kreator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego – link

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian