Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Zławieś Wielka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Realizacja zadania poniżej kwoty określonej w art. 4 ust 8 PZP.
2. Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka
3. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (56) 678-09-13, fax.(56) 678-09-13, NIP. 879 246 99 51
4. Miejsce wykonania inwestycji:
Tereny gminy Zławieś Wielka – województwo kujawsko-pomorskie
5. Przedmiot zamówienia:
– zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu.

CPV 45262660-5 usuwanie azbestu
CPV 90650000-8 usługi usuwania azbestu
CPV 90512000-9 usługi transportu odpadów

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian