Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2021 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Górsku na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Zarośle Cienkie Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych, za które odpowiedzialność ponosi Prezes Zakładu Usług Komunalnych Szczegóły
Akty prawne 22.10.2021 Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zławieś Wielka w ramach „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2021 Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 19.10.2021 Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej Szczegóły
Akty prawne 19.10.2021 Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 98/1 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 19.10.2021 Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 19.10.2021 Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły