Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2021 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.10.2021 Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 18.10.2021 Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 90/10 położonej w miejscowości Zarośle Cienkie do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 18.10.2021 Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 195/6 położonej w miejscowości Górsk do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 18.10.2021 Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 100/1 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 18.10.2021 Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2020 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie oferta na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2021 roku. Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2021″ Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.06.2021 Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły