Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2021 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.04.2021 Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki 170/5, 170/6, 170/7 położonych w miejscowości Gutowo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 171/2 położonej w miejscowości Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 307/10 położonej w miejscowości Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły