Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2020 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2019 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczenia położonego przy ul. Topolowej 10 w miejscowości Górsk na działce o nr ewid. 58/28 (udział 1500/12753) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr T01T/00055450/9 w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Klubowi „Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk” dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 10 przy ul. Wiejskiej na działce o nr ewid. 62/10 w miejscowości Górsk wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2020″ Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku Szczegóły