Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2020 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.08.2020 Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 25.08.2020 Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 99/1 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia, na rzecz gminy, własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 475/41 położonej w Czarnym Błocie, jako sposób rozliczenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. uchylające Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeniesienia na rzecz gminy własność nieruchomości oznaczonych jako działki nr 475/39, 475/41 położonych w Czarnym Błocie, jako sposób rozliczenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły