Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2020 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.11.2020 Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za I półrocze 2020 rok, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Szczegóły
Akty prawne 05.11.2020 Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 05.11.2020 Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 września 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.11.2020 Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 03.11.2020 Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zławieś Wielka w ramach programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Akty prawne 25.08.2020 Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły