Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2020 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zławieś Wielka w ramach programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Akty prawne 25.08.2020 Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 25.08.2020 Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przysieku Szczegóły
Akty prawne 25.08.2020 Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 99/1 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.08.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły