Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2020 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 89-11 położonej w miejscowości Zarośle Cienkie do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 09.03.2021 Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 201-2035 Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 01.03.2021 Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Szczegóły
Akty prawne 01.03.2021 Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2021 Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 01.03.2021 Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2021 Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 01.03.2021 Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2021 Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 r. Szczegóły