Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2019 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 marca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Czarnowie i Siemoniu Szczegóły