Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2019 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Górsku za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 217/23 położonej w Skłudzewie Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia powodziowego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 40/23 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Górsk Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31.10.2019 r., w sprawie sprzedaży lokalu zlokalizowanego w budynku nr 24 w miejscowości Zarośle Cienkie Szczegóły